Mijn philosophie over kunst en deze site

Al mijn kunstuitingen probeer ik uit mijn diepste wezen te scheppen en ze zijn gericht op mijn buitenwereld. Ik probeer een essentie van het zijn, die ik voel, ervaar of bedenk via een artistieke uiting te vertalen naar buiten, naar andere mensen, andere unieke entiteiten in deze ab ovo alleen door het individuele wezen beleefbare wereld. Kunst is voor mij een vorm van communicatie met andere mensen via een heel breed uitingskanaal – de artistieke vorm.
In zoverre kan ik alleen kunst maken als ik de buitenwereld betrek in het ontstaan van mijn kunst. In concreto is het zo, dat ik altijd als ik me artistiek uit, een individu of een groep mensen voor mijn innerlijke oog heb, voor wie ik de kunst maak. Kunst kan voor mij nooit (ont)staan zonder betrekking met de buitenwereld, en behoort zich altijd te ‘verhouden tot zowel de kunstenaar als de beschouwer. De nabijheid van de beschouwer behoor ik en wil ik als kunstenaar altijd zo groot mogelijk houden. Deze nabijheid is voor mij de basis, het uitgangspunt en het referentiekader waaruit ik mijn kunst schep.

Natuurlijk is deze nabijheid afhankelijk van de vorm van de kunstuiting. Als ik voor een verjaardag van een dierbare een ets maak of een gedicht schrijf, zijn beschouwer (ontvanger) en kunstenaar (zender) heel dicht bij elkaar. Als ik een nieuwe roman schrijf, is de afstand veel groter. Desalniettemin heb ik in beide gevallen bij het scheppen van de kunst altijd de ontvanger in mijn achterhoofd, de beschouwer, de lezer, degene die mijn kunst in zich opneemt. Nooit zou ik kunst kunnen maken zonder degene voor mijn innerlijke oog voor wie ik de kunst maak. Ik zou helemaal niet in staat zijn tot een artistieke uiting zonder deze relatie. Ik ben overtuigd ervan, dat de essentie van kunst de unieke persoonlijke uitwisseling tussen twee mensen is door middel van een de dagelijkse beslommering overstijgende artistieke vorm. Kunst kan niet leven in het vacuüm van commerciële bedoelingen of in de egocentrische eenzaamheid van het individu, kunst zal altijd tot leven gewekt moeten worden door zowel artiest als door de beschouwer.

Mijn bedoeling van deze website is, om juist de relatie tussen kunstenaar en beschouwer zo nabij mogelijk te maken. Ik wil bewust en expliciet een relatie knopen tussen mij als kunstenaar en degene die mijn werk beschouwt, leest en ervaart. Kunst is voor mij communicatie en communicatie gedijt het best, hoe dichter zender en ontvanger bij elkaar zijn. Ik ben overtuigd dat kunst alleen individueel gewaardeerd en geschat kan worden. Iedere intermediaire vorm vergroot de afstand en relatie tussen schepper en beschouwer. Natuurlijk is direct contact niet altijd mogelijk, maar de nabijheid moet in ieder geval zo sterk mogelijk worden nagestreefd. Mijn website is een van mijn pogingen deze nabijheid te scheppen.